Skip to content Skip to footer

Vi hjälper företag att fatta välgrundade beslut baserat på den kunskap som genereras av data.

Vi lever i en tid då digitala och tekniska investeringar inte längre är ett alternativ, utan ett krav för företagens konkurrenskraft och positionering på marknaden.

Diariamente, os utilizadores geram enormes quantidades de dados, os quais necessitam de ser armazenados e tratados adequadamente para obter informações relevantes e essenciais ao processo de tomada de decisão. Varje dag genererar användare enorma mängder data, som måste lagras och behandlas på lämpligt sätt för att få relevant och väsentlig information för beslutsprocessen. 2B-On TECH har hjälpt sina kunder i digitaliseringsprocessen, utvecklat informationssystem – Data Warehouses – som gör att de kan lagra sina företags historia. Till exempel kundkonsumtion över tid, registrering av differentierande och intressanta variabler som påverkar verksamheten, såsom kön, ålder, antal köpta varor, kategorier (textil, dekoration etc.) och inköpsdatum. Detta tillvägagångssätt låter dig förutse ekonomiska fluktuationer i samband med festliga perioder (jul, alla hjärtans dag, bland annat) eller specifika evenemang (Black Friday, försäljning).

Detta scenario illustrerar vikten av att designa och planera datalagring på rätt sätt för att svara på frågorna “Vilken data bör samlas in?” och “Var och hur kommer uppgifterna att lagras?”.

Vi tror att dessa nyckelelement har gjort det möjligt för våra kunder att stärka sin position och öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Vår erfarenhet [2B-On TECH]:

2B-On klient

2B-On klient
2B-On klient
 • Under 2016 vann 2B-On en tävling förmedlad av Inocrowd, där nationella och internationella företag deltog, med syftet att svara mot ett affärsbehov för Fidelidade, Companhia de Seguros SA.
 • Målet var att optimera processen för att samla in information från kunder, vilket är avgörande för att mäta risken med den tecknade försäkringen, och efterföljande integration i en databas.

 • 2B-On tillhandahåller tjänster till banksektorn inom ramen för övervakning och larm. Syftet är att övervaka infrastrukturen, från interna lösningar till kundanvändningskanaler. Därefter skapas ett larmsystem för att snabbt upptäcka och lösa avvikelser/problem.
  • Instrumentation
  • Övervakning och observerbarhet
  • Anmälan och orkestrering
  • Synlighet
  • Integration
  • Insights
  • Kontinuerlig förbättring

Dela din utmaning med 2B-On TECH-teamet: