Skip to content Skip to footer

Ge rätt information till rätt personer med våra Business Intelligence-lösningar
och datavetenskap

DasBoards and Reports är tjänsten som gör att företag enkelt kan se olika data från flera olika applikationer i en enda panel/dashboard.

Våra instrumentpaneler är specialbyggda med strategiska indikatorer på effektivitet, effektivitet och realtids- eller asynkron prestanda, som garanterar spårning av verksamheten och utvecklingen av ditt företag eller specifika team eller avdelningar.

Vårt team av experter, efter att ha studerat våra kunders arbetssätt från deras IT-infrastruktur till applikationslagret som stödjer deras verksamheter, bygger helt anpassade avancerade och dynamiska BI- och dataanalyslösningar. Våra lösningar, byggda med historiska data och realtidsdata, med stöd av prediktiva algoritmer, kommer att tillhandahålla beslutsverktyg, visualisering, rapporter, samarbetsmöjligheter, e-postintegrationer och varningar, på ett personligt sätt, med stöd av ditt företags operativa processer att växa i takt med din verksamhet och kraven från din verksamhetssektor.

Sammanfattning av vår erfarenhet av instrumentpaneler och dynamiska rapporter:

Dela din utmaning med vårt team: